Doç. Dr. Cenk KARAKURT

30.09.1977 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlköğretimini Osmaneli ilçesi Atatürk İlkokulunda, orta ve lise öğretimini ise Bilecik Anadolu Lisesinde gerçekleştirmiştir. Yükseköğretimini sırasıyla Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2000), Yüksek Lisans ve Doktorasını ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde (2002, 2008) ve son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet programında (2019) tamamlamıştır. Akademik görev hayatına 2003 yılında Niğde Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başlamış olup Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Doktora eğitimi boyunca bu unvanla görevine devam ettikten sonra 2008 yılında Niğde Üniversitesinde Yardımcı Doçent olmuştur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2009 yılında Yardımcı Doçent unvanıyla göreve başlamış olup 2017 yılında Doçent olmuştur. Üniversitemizde sırasıyla Program Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Meslek Yüksekokul Müdürlüğü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü gibi idari görevler ile çeşitli komisyon, yönetim kurulu ve senato üyeliklerinde bulunmuştur. Evli olan Doç. Dr. Cenk KARAKURT 06.05.2020 tarihi itibariyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreterliğine vekaleten atanmıştır.