Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR Rektör
Prof. Dr. İlhami YURDAKUL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa KOYUN Rektör Yardımcısı