Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik kadrosunu yabancı uyruklu hocalarla zenginleştirmeye devam ediyor. 2016-2017 eğitim öğretim döneninde kadrosuna bir Azeri, bir İtalyan ve bir de Macar olmak üzere üç yabancı uyruklu akademisyen katan üniversitemiz, uluslararasılaşma adına önemli bir adım atmış oldu. Üniversitenin bilimsel çalışmalarına önemli katkıda bulunması beklenen yabancı uyruklu öğretim üyeleri, akademik araştırmalarda uluslararası işbirliklerini artıracak ve üniversite kültürünün gelişmesinde fayda sağlayacaklar.

 

Yrd. Doç. Dr. Mihály Aladár Dobrovits 1963 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dünyaya geldi. 1987 yılında hem Macaristan’ın hem de Avrupa’nın en köklü üniversitelerinden biri olan ELTE Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Türkoloji yüksek lisansı yapan Dobrovits, mezuniyeti sonrası bir süre Moğol dili üzerine çalışmalar yürütmesinin ardından 2003 yılında, Macarsitan’ın bir diğer köklü üniversitesi Szeged Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Mihály Aladár Dobrovits anadili olan Macarcanın yanı sıra; çok iyi derecede Türkçe ve Rusça, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, Azerice, Özbekçe, Tacikçe (Farsça) okuyup yazabiliyor ve Arapça, Almanca, Fransızca, Latince ve Moğolca okuyabiliyor. Macaristan’da çok sayıda üniversitede ders veren Yrd. Doç. Dr. Mihály Aladár Dobrovits, 2016 yılında dahil olduğu  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; Etimoloji, Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Çağatayca, Harezm-Kıpçak Türkçesi, Avrupa Türkoloji, Orta Asya Türk Kültürü ve Türk Halk Destanları derslerini veriyor.

 

Yrd. Doç. Dr. Rafig Gurbanov 1983 Yılında Azerbaycan’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini 2006 yılında Hazar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Gurbanov, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Biyokimya alanında yaptı. Araştırmaları disiplinlerarası vizyon ve bilgileri kullanarak çevre, endüstriyel ve gıda mikrobiyolojisi alanında sürdürülebilir ve akıllı paradigmatik yaklaşımların geliştirilmesine odaklanan Gurbanov, doktorasını 2016 yılında ODTÜ Biyokimya Bölümünde tamamladı. Ana dili olan Azerice/Türkçe’nin yanı sıra çok iyi derecede İngilizce ve Rusça ile temel seviyede İtalyanca biliyor. 2016 yılı itibariyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kadrosuna dahil olan Yrd. Doç. Dr. Rafig Gurbanov; Model Organizmalar, Biyoteknoloji, Viroloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyokimya derslerini veriyor.

 

Yrd. Doç. Dr. Michele Massa 1981 yılında İtalya’nın Milano kentinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Roma Üniversitesi olarak da bilinen Universita’ di Roma La Sapienza’da Önasya Arkeolojisi üzerine tamamlayan Massa, yüksek lisansını 2007-2008 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde ‘Arkeolojide Coğrafya Bilgi Sistemi’ üzerine yapmasının ardından aynı üniversitenin Arkeoloji Bölümünde 2016 yılında doktorasını tamamladı. Massa, anadili İtalyancanın yanı sıra çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca, iyi derecede Türkçe ve İspanyolca ve temel seviyede Almanca biliyor. 2016 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü kadrosuna dahil olan Yrd. Doç. Dr. Michele Massa; Arkeolojide Yeni Disiplinler, Orta Tunç Çağları Öncesi Suriye Arkeolojisi ve Orta Tunç Çağları Öncesinde Kıbrıs ve Levant Arkeolojisi derslerini veriyor.