Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Mindivan tarafından yürütülen Mühendislikte Kariyer Planlama ve Geliştirme dersi kapsamında, her hafta mesleğinde başarılı olmuş isimler tarafından kariyer konferansları veriliyor. Öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluşmasını ve bu sayede kariyer planlama konusunda bilgi edinmelerini amaçlayan dersin ilk haftasında Durden Plastik Ürünler ve Yapışkan Film A.Ş. Teknik ve İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Gür, ikinci haftasında Demirdöküm Ar-Ge Merkezi Direktörü Ahmet Şen öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştılar.

 

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Mühendislik'te Kariyer Planlama ve Geliştirme dersinin ilk konferansına konuşmacı olarak katılan Oğuzhan Gür, öğrencilere mesleki teknik bilgilerin yanı sıra, iş hayatında edindiği tecrübelerini anlattı. Kariyerinde hangi zorlu süreçlerden geçtiğini, meslek basamaklarını çıkarken neleri göze aldığını ve neleri göz ardı ettiğini öğrencilerle paylaşan Gür, mühendis adaylarına birbirinden değerli tavsiyelerde bulundu.

 

Kariyer konferanslarının ikinci haftasında ise konuşmacı olarak katılan Demirdöküm Ar-Ge Merkezi Direktörü Ahmet Şen, öğrencilere Ar-Ge, inovasyon ve kariyer planlama ile ilgili bilgiler verdi. “Ar-Ge parayı bilgiye, inovasyon bilgiyi paraya dönüştürür” diyen Şen’in konferansını Bilecik Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayram Kaya da dinledi. Konferansların sonunda gerçekleşen soru cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri soruları konuşmacılara sorma şansı buldular.