Üniversitemizin tıp bilişimi alanında yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından AB projeleri arasında örnek proje seçilerek başarıyla tamamlandı. Tıp bilişimi ve sağlık alanında çalışan ve eğitim görenlerin yeterliliklerinin artırılmasını amaçlayan proje, önümüzdeki günlerde TRT’de yayınlanacak Erasmus+ İnsan programında tanıtılacak.

 

2015 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “E‐Learning Platform for Medical Informatics to Improve Vocational and ICT Practice / E-MEDIVIP (Tıp Bilişiminde Mesleki ve Bilgi İletişim Teknolojileri Becerilerinin Artırılması için E‐Öğrenme Ortamı Tasarımı) isimli AB projesi başarılı bir şekilde tamamlandı. Projede Üniversitemizle birlikte Sakarya Üniversitesi, Türkiye Tıp Bilişim Derneği ve Bandırma Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere dört ulusal, Almanya ve İspanya’dan da iki uluslararası ortak yer aldı ve projeye katkı sağladı.

 

Proje kapsamında; tıp bilişimi eğitimi almış kişilerin becerilerinin uluslararası standartlara göre geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme kapsamında iş gücü piyasasında uygulama etkinliğinin sağlanması, iş gücü piyasasında hizmet gücünün arttırılması, piyasa ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim konusunda çalışan eğitimcilerin yeterliliklerinin arttırılması, sağlık alanında her kademede çalışan ve öğrenim görenlerin mesleki yeterliliklerinin arttırılması hedeflendi ve buna yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir e‐öğrenme ortamı tasarlandı.

 

Proje sonucunda elde edilen tüm çıktılar, tasarlanan e-öğrenme platformuna yüklendi ve isteyen herkesin bu çıktılardan ücretsiz olarak yararlanması sağlandı. Tıp Bilişimi alanında birçok ders modülünün bulunduğu platformda ayrıca Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Tıbbi Ölçüm ve Görüntüleme Cihazları ve Karar Destek Sistemleri hakkında içerikler yer aldı. Proje kapsamında tüm paydaşların katılımıyla biri Üniversitemizde, biri Sakarya Üniversitesi’nde ve diğerleri de Berlin ve Barselona’da olmak üzere toplam dört toplantı gerçekleştirildi.

 

Proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Emre Dandıl, proje sürecinin son derece verimli geçtiğini belirterek, geliştirilen e-öğrenme ortamı ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde şu ana kadar yaklaşık 5000 kişiye eğitim verildiğini söyledi. Verilen eğitimler sonunda yaptıkları değerlendirme anketlerinin sonuçlarına göre, proje içeriklerinin kişilerin mesleki becerilerini arttırdığını ve ilgili konularda eksiklerinin giderilmesine katkı sağladığını ifade eden Dandıl, proje kapsamında Antalya’da bir uluslararası kongre, Ankara’da bir ulusal sempozyum, Bilecik ve Sakarya’da da birer çalıştay düzenlendiğini ve proje sonuçlarının ilgili kişiler ile paylaşılarak değerlendirildiğini belirtti.

 

Proje sonuçlarının ve içeriklerin değerlendirilmeye devam ettiğini ve tüm paydaşların proje sonuçlarından memnun olduğunu söyleyen Dandıl, uzun vadede projeden çok daha olumlu sonuçlar alınacağını dile getirerek, öncelikle Üniversitemizin Yönetimi ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı olmak üzere projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.