Üniversitemize, sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuranların başvuruları, 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hükümleri uyarınca değerlendirilmiş ve aşağıda duyurulmuştur.

 

Yukarıda belirtilen Usul ve Esasların 10’uncu maddesi uyarınca bu duyuru tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuruları kabul edilen adayların sınav tarihleri ve şekli daha sonra web sayfamızda ilan edilecektir.

 

Sonuçlara itirazı olan, başvuru sahiplerinin, itirazlarını 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar yazılı olarak Rektörlük Evrak Kayıt Birimine vermeleri gerekmektedir.