Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uyg. ve Arş. Merkezi (ETTOM) ile Üniversitemiz arasında iyi niyet ve iş birliği sözleşmesi imzalandı.

 

ETTOM ve Üniversitemiz, etki değeri yüksek ve karşılıklı fayda esasına dayanan bir iş birliği kurmak ve teknoloji transferi aktivitelerinde, özellikle ETTOM Girişimci Geliştirme alanında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği yapma konusunda mutabakata varıldı.

 

Bu iş birliğinin; ticarileştirme ve lisanslama alanlarında iyi uygulamaların değişimi, mentor uygulamaları ve danışmanlık türünde olması bekleniyor. İş birliği kapsamında, ulusal ya da uluslararası çapta uygun fon programları bulunduktan sonra, yazılacak bir proje ile teknoloji ve bilgi transferi konusunda ortak bir proje önerisi hazırlanması düşünülüyor.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve ETTOM arasında yapılan iyi niyet ve iş birliği sözleşmesi, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.