Risk Değerlendirmesi Ekipleri tarafından 19.04.2018 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan “Yerinde Gözlem Faaliyeti” hakkındaki plan ekte yer almaktadır. Bu faaliyet sonrasında Birimler çalışma alanlarının risk değerlendirmeleri ile ilgili çalışmalara başlayacak olup, daha önce geçmiş döneme ait doküman ve bilgilere sahip olmayanlar İSG Koordinatörlüğünden temin edebilirler.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü