Halkın haber alma hakkı adına, kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde tarafsız, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendiren ve bu özelliğiyle bir ‘kamu görevi’ icra eden gazeteciler, çağdaş yaşamın, demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez bir unsurudur. Bu yönleriyle gazetecilik, günümüzün en önemli ve saygın mesleklerinden birisidir.

Ağır çalışma şartları altında, cefakâr ve fedakâr bir şekilde gece gündüz çalışarak, topluma haber ve bilgi akışı sağlayan, başta Bilecik’imizin değerli basın mensupları olmak üzere, tüm basın çalışanlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum.

 

Prof. Dr. İbrahim Taş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü