Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Şubat Cuma günü Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Proje Pazarı’na ev sahipliği yaptı. Akademisyenlerin projelerini sanayicilerle buluşturan Proje Pazarı’nın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de katıldı. Aralarında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projelerin de yer aldığı Proje Pazarı’nda, Türkiye’de farklı disiplinlerde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. 

 

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde gerçekleşen Proje Pazarı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı ve Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taş’ın Proje Pazarı Poster Sergi Alanı’nı gezmeleriyle başladı. Burada projeleri yakından inceleyen protokol, çalışmalar hakkında akademisyenlerden bilgi aldı. 

 

İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleşen açılış töreni ile devam eden programda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. İnsanlığın refahı ve gelişmesi açısından bilginin en önemli güç kaynağı olduğunu söyleyen Rektör Taş,bilginin üretilmesi ve yayılmasının ise üniversitelerin temel görevi olduğunu söyledi. Üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesinin Ar-Ge faaliyetleri ile gerçekleştiğini ifade eden Rektör Taş konuşmasına şöyle devam etti: 

 

“Son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerinin önemi, duyurulması ve yaygınlaştırılması adına ülkemizde önemli adımlar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) faaliyetleri bunların başında gelmekte olup, bu konuda il bazında çalışmalar yapılmaktadır. Bilecik’te gerçekleştirdiğimiz KUSİ faaliyetleri kapsamında üniversitemizde üretilen bilgi ve teknoloji sanayi kuruluşlarına aktarılarak sanayicimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli destek Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) aracılığıyla sağlanmaktadır.”

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) 2017 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulduğunu ve amaçlarının üniversite ve sanayi arasında bilgilendirme, işbirliği geliştirme, araştırmayı yönlendirme, fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi konularında faaliyet göstermek olduğunu belirten Rektör Taş, bu kapsamda patent başvurularının alınmaya başladığını söyledi. Rektör Taş konuşmasına şöyle devam etti: 

 

“Yine TTO tarafından firmalarımıza kamu destekli veya özkaynaklı Ar-Ge projelerinin tamamlanması sürecinde gerekli proje yazma ve danışmanlık desteği de verilmektedir. Aynı zamanda Üniversitemizde geçen yıl kurduğumuz Teknopark ile Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren akademisyen ve sanayi kuruluşlarının teknoloji tabanlı ve katma değeri yüksek ürünler elde etmeleri ve üniversite-sanayi işbirliğine dayalı projeler oluşturmaları adına gerekli zemin oluşturulmuştur.”

 

Üniversite olarak Üniversite-Sanayi işbirliği noktasında bundan sonraki planları arasında; bilimsel ve teknolojik tabanlı, fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme potansiyeline sahip projeleri desteklemek, Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte KÜSİ Tez Havuzu oluşturmak ve sanayiye yönelik, teknolojik boyutu olan yüksek lisans ve doktora tezlerini desteklemek yer aldığını belirten Rektör Taş, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: 

 

“Bugün Ar-Ge faaliyetleri ile meşgul olan akademik ya da sanayi kökenli siz değerli konuklarımızı üniversitemizde bir araya getirmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyarız. Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarının, ülke ekonomisine ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak nitelikli işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

 

Açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Büyükdede günümüzde artık yazılım geliştirmenin en az donanım geliştirmek kadar önemli hale geldiğini söyledi. Türkiye’nin genç nüfusuyla yazılım konusunda büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Büyükdede, konuşmasına şöyle devam etti:

 

“Artık otomobil yok. Otomobilin dışında bir teneke kutu var ama esas önemli olan otomobilin içindeki yürüyen bilgisayar. Yeni dönem, mekanik bir şey üretmek değil o mekaniğin içerisindeki teçhizatı, gelişim teknolojilerini kullanarak dijitalleşmiş araçlar, donanım ve ekipman üretmek anlamına geliyor. Her şey uzaktan kumandalı hale gelecek. Artık insansız hava araçlarını yaptığımız bir süreçte Türkiye, insansız otomobilleri de yapabilecek güce geldi. Bunun altyapısı var. İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde yürüyen bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda çok iyi bir yol aldığımızı da söylemek istiyorum. Ciddi bir yazılım arifesindeyiz. Aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı artık. Türkiye için en kolay işlerden bir tanesi. Artık ondaki yazılım, donanım ve ekipman birinci sıraya geçti. Eskiden otomotiv endüstrisine, seramik endüstrisine makineler yapardık, daha kolaydı. Mekaniğini yapardınız, elektrik elektronik ve yazılım bunun içinde çok küçük bir paydı. Artık küçük pay olmaktan çıktı. Ben buna mekaniğe ruh vermek diyorum. Mecazi anlamda; yazılımcılar, mekaniğe bir ruh veriyor. Bir yazılımla onların hareketlerini tayin ediyorsunuz. Türkiye’nin işin mekanik tarafını halletmesi çok kolaylaştı.”

 

Konuşmasında, üniversitelerimizin yapısının bu yeni dünyaya ayak uydurabilir hale gelmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Büyükdede, “Bakanlık olarak biz de bu altyapıya ayak uydurmaya çalışıyoruz ve hızla destekleyici mekanizmalar geliştirmeye çalışıyoruz. Ülkelerin ekonomik kalkınmışlığı ve toplumsal refah düzeyini arttırmanın yolu, küresel rekabet gücünden geçmektedir. Bu alanda yaşanan rekabetin amacı, dünya ekonomisinden daha fazla pay almaya yöneliktir. Bu payın temel belirleyicisi bilgi üretip teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Katma değeri yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin geliştirip üreten bir toplum haline gelmesinin yolu da insan kaynağının niteliğini yükseltmekten ve araştırma yapısını geliştirmekten geçmektedir. Bu noktada ülkemiz sanayisini rekabet gücünün ve verimliliğinin artması, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak en önemli husus, bilim ve teknolojide sağlayacağımız ilerlemedir. Bilhassa özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon kültürünün becerisini ve kapasitesini arttırması, ekonomik ve sosyal hedeflerimize ulaşmada kilit bir rol üstlenecektir. Kamu olarak özel sektörün bu alandaki yetkinliğini artırmak için değişik destek programları ve mekanizmalarını geliştiriyor, uyuluyor, bunları da sürekli güncelleştirerek uyguluyoruz. Ar-Ge ve tasarım projelerini desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz önemli mekanizmalardan birisi de özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleridir. Bu yapılar ile teknolojik bilgi üretim kapasitemizi güçlendirmeyi, yüksek teknolojiye dayalı özgün tasarımlı ürünler üretmeyi, yüksek kalite ve standartlarda ürünler geliştirmeyi Ar- Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamını arttırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Törende konuşan Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, üniversitelerin başlıca görevinin eğitim vermek ve Ar-Ge faaliyetleriyle yeniliğe dayalı bilimsel bilgi üretmek olduğunu söyledi. İkinci önemli görevin ise gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleri sonucu elde ettiği bilgiyi topluma ve sanayiye katkı sunacak şekilde toplumla ve sanayi ile bütünleştirmek olduğunu ifade eden Mindivan, bütün çabalarının bölgemizdeki potansiyellerle iş birliği yaparak 2023 ,2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak varlığını devam ettirmesine, ellerindeki tüm imkânları sonuna kadar kullanarak destek vermek olduğunu söyledi.

 

Etkinliğin açılış programı kapsamında gerçekleşen ‘Sanayici Konuşmaları’ bölümünde, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP) Genel Müdürü A. İhsan Karamanlı ve ICI Teknoloji Firması Kurucusu, Melek Yatırımcı ve Sanayici Kenan Işık birer konferans verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin OSB Yönetim Kurulu Başkanları ve OSB Müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında; saat 14.00’te Banuçiçek Güngördü tarafından BEBKA Girişimcilik Faaliyetleri ve Destekleri ve saat 15.00’te Mustafa Razbonyalı ve Kürşat Köse tarafından KOSGEB Girişimcilik ve Ar-Ge Destekleri konulu iki konferans verildi. Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un da birer konferans verdiği etkinlik, saat 15.45’te Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilisi Dr. İbrahim Yaşar’ın sunumuyla devam etti. Etkinlik saat 16.30’da başlayan ARİNKOM Fikri Sinai Haklar Koordinatörü Özlem Tigin’in sunumuyla sona erdi.