Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında üniversitemiz akademik ve idari personelinin görüşlerini almak amacıyla hazırlanan iç paydaş anketi 07.03.2021 tarihine kadar erişime açılmıştır. Kurumsal e-posta hesaplarınıza gönderilen ankete katılımınızı rica ederiz.