Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir. Yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler.