Üniversitemizi Yeni Kazanıp Ek Kontenjanla Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine!
04 Ekim 2021 Pazartesi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize e-devlet üzerinden ek kontenjanla kayıtlar 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Öğrenciler e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Bu süre içerisinde e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar e-devlet üzerinden kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alıp 11.10.2021 mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine şahsen teslim edeceklerdir. E devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları birimlere şahsen gelip lise diploması veya geçici mezuniyet belgesini teslim ederek kayıt yaptıracaklardır.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak Üniversitemize yönlendirileceklerdir. Ortaöğretim kurumunda, ön lisans programında veya lisans programında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde ortaöğretim kurumundan, ön lisans programından veya lisans programından mezun olamama gerekçelerinin yer aldığı belgeyi birimlerin resmi e posta adresine göndermeleri halinde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt oldukları birimin resmi e posta adresine göndermeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

E-Devlet  üzerinden kayıt yapan öğrencilerin bilgileri 1 saat içerisinde öğrenci bilgi sistemine aktarılmaktadır.  Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders seçme işlemleri 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin danışman onayı için danışmanlarının yanına gelmelerine gerek yoktur. Ancak ikinci öğretim öğrencilerinin 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir.

Şehit eş ve çocukları ve Gazi ile eş ve çocuklarından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri hak sahiplik belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarında program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu kapsamda birinci öğretim öğrencilerinden de program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ücreti alınmaz.