Prof. Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Harun MİNDİVAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hanife MUT Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim TAŞ İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim TAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oktay Selim KARACA Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Cihan DARCAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Raif ZİLELİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖZDEMİR KOÇAK Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Emre ESENER Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Şenol KUBAT Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YALÇIN İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Hasan YAMIK Osmaneli MYO Müdür V.
Doç. Dr. Faruk AKIN Bozüyük MYO Müdürü
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Pazaryeri MYO Müdür V.
Doç. Dr. Oğuz ARSLAN Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Turgut KUTLU Gölpazarı MYO Müdür V.
Doç. Dr. Ülküye Dudu GÜL Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Tolga TORUN Söğüt MYO Müdürü
Gürkan DANIK Öğrenci Konsey Başkanı