Prof. Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof. Dr. Dursun HAZER Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Rektör Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim TAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İbrahim TAŞ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oktay Selim KARACA Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Cihan DARCAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Raif ZİLELİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Fadime ÖZDEMİR KOÇAK Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Derya ŞENAL Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Şenol KUBAT Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Mehmet Fatih YALÇIN İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Hasan YAMIK Osmaneli MYO Müdür V.
Doç. Dr. Faruk AKIN Bozüyük MYO Müdürü
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Pazaryeri MYO Müdür V.
Doç. Dr. Oğuz ARSLAN Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Turgut KUTLU Gölpazarı MYO Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Hülya SARAY KILIÇ Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Tolga TORUN Söğüt MYO Müdürü
Gürkan DANIK Öğrenci Konsey Başkanı