Prof. Dr. Mustafa KOYUN

11.11.1961 tarihinde Bursa Orhaneli ’de doğdu. İlkokulu Kınık Köyü’nde, Ortaokulu Büyük Orhan’da ve Liseyi Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl Erzincan Kazım Karabekir Lisesinde öğretmen olarak göreve başladı. 1988 - 1989 yıllarında bir yıl süre MEB bursu ile yurtdışı dil eğitiminde bulundu. 1990 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, 1992 yılında Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesinde görev yaptı. 1993 yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı, aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimine başladı.  Doktora çalışmalarını 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2002- 2008 yılları arası MEB Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesinde Dr. Başöğretmen unvanıyla öğretmenlik yaptı. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Yrd. Doç. Olarak göreve başladı. 2009-2011 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. 2013-2016 yılları arasında Biyoloji Bölüm Başkanlığı, 2014- 2018 yılları arasında Bingöl Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, 2016-2017 yılları arasında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı, aynı üniversite bünyesinde Senato Üyeliği, Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Yön. Kur. Üyeliği, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Deney Hayvanları Etik Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2013 yılında Doçent unvanını, 2018 yılında ise Profesör unvanını aldı. 2019 yılında Erasmus programı çerçevesinde Polonya Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Koruma Fakültesi Ekoloji Bölümünde “Garra rufa, named  ‘Doctor fish’ in Turkish, an endemic species of  Euphrates and Tigris River system” başlıklı seminerini sundu. 1 Doktora, 8 Yüksek Lisans çalışmasını, tamamlattı. SCI kapsamında SCI kapsamı dışında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde 50’nin üzerinde makale yayımlamıştır. Buna ilaveten 12 adedi Uluslararası Kongrelerde ve 13 adedi Ulusal Kongrelerde olmak üzere toplam 25 adet tebliğe sahiptir. 17-19 Eylül 2010 III. Bingöl Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliğinde bulundu. Yayınladığı makalelerine şimdiye kadar 470 adet atıfta bulunulmuştur. Prof. Dr. Mustafa KOYUN evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

 

Prof. Dr. İlhami YURDAKUL


1 Ağustos 1967’de Erzurum’un İspir İlçesi'nde doğdu. Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde ilköğretim ve liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nden mezun oldu (1993). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1996) ve doktora tezini tamamladı (2004). Yurdakul, 3 Eylül 2007-29 Şubat 2008 tarihleri arasında misafir öğretim üyesi olarak Edinburgh Üniversitesi; Basil Paterson Collage: (İskoçya) bulundu. Yurdakul’un doktora çalışması 2008’de Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (1826-1876) adıyla neşredildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) tarafından 2013 yılı telif eser ödülüne layık görülen bu eser, 2017’de İletişim Yayınları tarafından ikinci kez basıldı.

Yurdakul’un ayrıca Şeyhülislamlık Arşivi (Bab-ı Meşihat) Defter Kataloğu, İstanbul 2006; Kethy Brown’un Bursa ve İstanbul Hatıratı, İstanbul 2008; Aziz Şehre Leziz Su- Dersaadet (İstanbul) Su Şirketi, İstanbul 2010; İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu, İstanbul 2015; Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri (1845-1878), Ankara 2017; Şehrin Hafızası- Bilecik Mezar Taşları ve Kitabeleri, Bilecik 2018 adlı kitap çalışmaları yayınlanmıştır. 2010 yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde çalışmalarını yürütmekte olan Yurdakul, 2011 yılında Yeni ve Yakınçağ Doçenti, 2017’de de profesör unvanını almış olup ilmiye teşkilâtı, hilâfetin dinî-siyasî nüfuzu, İstanbul suları ve benzeri konular üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.