Üniversitemiz Senatosu’nun aldığı kararla Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Miktarları Yönergesi yenilendi. Buna göre; yurtiçi yolluk limiti 500 TL’den 750 TL’ye, yurtdışı yolluk limiti ise 750 TL’den azami 5000 TL’ye yükseltildi.


Üniversitemiz Senatosu’nun 14 Aralık 2016 tarihli toplantısında görüştüğü ve 144/8 sayılı kararla kabul ettiği yönergeye istinaden, Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Miktarları Yönergesi, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.01.2017 tarih ve 190/3 nolu kararı ile yeniden belirlendi. Buna göre; Uluslararası Tam Destek limiti, yılda 1 defaya mahsus olmak üzere; yol, yevmiye ve katılım ücreti bedeli karşılanacak şekilde 750 TL’den 4000 TL’ye çıkarıldı. Bu desteğin, Bilecik merkez alındığında enlemi 50°, boylamı 70°’den uzak olan ülkelerde azami 5000 TL olarak ödenmesine karar verildi.

Karara göre, yurtdışı yolluk limiti, yılda en fazla 2 defa olmak üzere; yol, yevmiye ve katılım ücreti bedeli karşılanacak şekilde 1000 TL’ye, yurtiçi yolluk limiti ise yılda en fazla 2 defa olmak üzere; yol, yevmiye ve katılım ücreti bedeli karşılanacak şekilde 750 TL’ye, TÜBİTAK 2224-A başvuru koşullarını taşıyan ancak poster sunumu için kabul almış olan öğretim elemanları için yılda 1 defa olmak üzere; yol, yevmiye ve katılım ücret bedeli karşılanacak şekilde en fazla 2000 TL’ye yükseltildi.