Üniversitemizde görev yapmakta olan 20 akademik personelimiz 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yabancı dil konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amacıyla Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Tam adı Akademik Personel Yabancı Dil Destek Programı olan ADEP projesi hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay’dan açıklama aldık.

 

Bize yürütücülüğünü yapmakta olduğunuz projeden bahsedebilir misiniz? ADEP nedir?

 

- Elbette. ADEP, Akademik Personel Yabancı Dil Destek Programının kısaltmasıdır ve üniversitemizin yabancı dil politikaları çerçevesinde yararlanıcı akademik personelin dil yeterliliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Nihai amacımız, orta vadede her fakülteden en az birer bölümümüzde en azından %30’luk lisans eğitiminin İngilizce olarak verilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda üniversitemizde görev yapmakta olan 20 akademik personelimiz 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yabancı dil konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amacıyla Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmiştir. 2 aylık eğitim faaliyeti esnasında konaklama gidilen ülkede bir aile yanında gerçekleştirilmekte ve dil eğitimi veren bir kurumda haftalık 25 saatlik eğitim alınmaktadır. Ayrıca personelimizin bir kısmı masraflarını kendileri karşılamak ve yıllık izinlerinden kullanmak kaydıyla eğitimlerini 1’er ay uzatarak 3 ay kalmayı tercih etmişlerdir.

 

Sanırım hocalarımız gitmeden önce bir ön hazırlık da yapıldı burada, Türkiye’de. Bundan da bahsedebilir misiniz?

 

- Evet, hem de ciddi bir ön hazırlık yapıldı. Yabancı Diller Bölümünün yaptığı ölçme ve değerlendirmenin ardından yararlanıcı personelimiz 3 kurda 12 hafta boyunca Türk eğitmenler tarafından 72’şer saat İngilizce dilbilgisi eğitimi aldılar. Bu esnada İstanbul’dan gelen yabancı bir eğitmen 8 hafta boyunca 56’şar saatlik konuşma eğitimi verdi. Toplam 128 saatlik bu her iki eğitimin de yurtdışında hocalarımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, projenin sürdürülebilirliği adına, proje sonunda personelimiz Türkiye’ye döndüğünde benzer bir eğitim üzerinde de çalışmaktayız.

 

Projenin ölçme-değerlendirme sürecinden bahsetmek ister misiniz?

 

- Tabii ki. Başarının evrensel geçerliği olan göstergeleri olmalı diye düşündük. Bu amaçla, dünyada İngilizce dilini ölçme konusunda oldukça yetkin olan Pearson’un tüm dil becerilerini ölçen Versant sınavından faydalanmaktayız. Bu doğrultuda yararlanıcılarımızı belirledikten hemen sonra, hiçbir eğitime tabi tutmadan sınav yaptık, ardından Türkiye’deki 128 saatlik eğitimlerini tamamladıktan sonra bir sınav daha gerçekleştirildi ve son olarak hocalarımız yurtdışındaki eğitimlerini tamamlayıp döndüklerinde 3. kez aynı tür sınava tabi olacaklar. Dolayısıyla dilsel gelişimi akademik olarak da ölçmüş olacağız. Temele koyduğumuz bu üç sınavın haricinde burada ve yurtdışında eğitim aldıkları kurumlarda düzenli sınavlar da olmaktalar.

 

Önümüzdeki yıllarda da buna benzer projeler olacak mı?

 

- Üniversite yönetimi bu projenin devam etmesi taraftarı. Mümkün olduğunca çok hocamızı bu tür projelere dahil edip konuşmamızın başında da belirttiğim gibi üniversitemizin stratejik planları doğrultusunda İngilizceyi ve İngilizce eğitimi gündelik ve akademik yaşantımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bu anlamda sorunuzun cevabı, çok büyük aksilikler olmazsa ve bu ilk projeden beklenen başarının elde edilmesi durumunda; evet projenin devamı olacak.

 

Son olarak ne söylemek istersiniz?

 

- Bu proje akademik ve bilimsel bir proje olduğu kadar, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir proje. Farklı alanlardan 20 hocamız bir topluluk oluşturdu, öncesi-sonrası 10 aya yakın sürede ortak bir amaç doğrultusunda bir arada bulunuyorlar, bu çok önemli, kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar vs. Onun dışında farklı kültürleri tanıyorlar ve dahası kendi kültürümüzü, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi tanıtıyorlar. Ama en önemlisi bu proje yararlanıcılarda yabancı dilin mesleki yaşamdaki önemi konusunda bilinç oluşturarak kültürel değerlerden ödün vermeden akademik ve mesleki hedefleri doğrultusunda gerekli yabancı dil becerisini kazandırmak ve katılımcıların evrensel niteliklerle donatılmasını amaçlamaktadır. Yabancı dil olarak İngilizceye iyi derecede hâkim olmak farklılık yaratır. Özellikle Türkiye yükseköğretiminde yabancı dil akademik basamaklarda ilerleyebilmek adına önemlidir. Bu proje bu farklılığın dilbilgisi yönteminden ziyade konuşma ve yazma becerileriyle daha da belirginleştiği gerçeğinden hareketle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapmakta olan akademik personeline fayda sağlamayı amaçlamaktadır.