Türkiye'de eğitim alan ve aranılan şartları taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrencinin burslandırılmasına yönelik olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı'nca yürütülen "Başarı Burs Programı"nın başvuru süreci 19 Ekim 2017 itibariyle başlamış olup bahse konu programın ekli duyuru metni http://www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılmaktadır.