Avrupa birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği – COSME Programı AB tarafından 2,3 milyar Euro bütçe ile KOBİ’lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulmuştur.

 

Proje kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek olan tematik eğitimlere aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde http://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden kayıt yaptırarak katılım sağlanabilmektedir.

Etkinlik takvimi için tıklayınız.