24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde başvuruları kabul edilen personellerin sınav tarihlerine ilişkin duyuru aşağıda belirtilmiştir.

İlan olunur.  13/03/2018

 

Not:

1) Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2) Mücbir sebeplerden dolayı sınava giremeyen personel gerekçesini belgelendirmek şartı ile 23/03/2018 tarihinde, saat 14.00-16.00 arası sınava girebilecektir.

3) Sınavlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.