Öğrencilere ön lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, (açılması halinde) yaz okulu hariç dört akademik yıl ve sekiz yarıyıldır. 2014 yılı ve daha önceki yıllarda Üniversitemiz ön lisans programlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin aşağıdaki duyuru ve uygulama esaslarına dikkat etmeleri mağdur olmamaları açısından önemlidir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin c fıkrası uyarınca, Meslek Yüksekokullarında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami öğrenim süresini tamamlamış olan öğrencilere (2014 ve önceki yıllarda girişli öğrenciler) , 09-16 Temmuz 2018 ile 03-09 Eylül 2018 tarihleri arasında yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları şartı ile FF ve YZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilecektir.

Bu öğrencilerden azami süre sonunda ek sınavlara girmeden başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısı iki, üç, dört veya beş olan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı verilecektir. Ek sınavlara girmeden veya girdikten sonra, yukarıda belirtilen yarıyıl sınavlarına girme haklarını kullanırken veya kullandıktan sonra mezun olmak için bir dersi kalanlara sınırsız olarak bu dersten açılacak yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı verilecektir.

Ayrıca izlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu halde en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilecektir.

Öğrencilerin 20 Haziran 2018 ile 04 Temmuz 2018 tarihleri arasında akademik danışmanlarına başvurması gerekmektedir. Öğrencilerin, akademik danışmanlarıyla birlikte işlem yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminden başvuru formundan çıktı alarak formu imzalamaları ve akademik danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans Öğrencilerinden ilişiği Kesileceklerle ilgili Usul ve Esaslar ile Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Yapılacak Ek Sınavların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslara ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.