2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesi Uyarınca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere öğrenci alımı yapılacaktır.

 

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının uygunluğu gibi hususlar yönünden, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.

 

Kısmi zamanlı çalışma bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını,

   - Akademik Birimlerde çalışmak için öğrenim gördükleri akademik birimlere,

  - Rektörlük Birimlerinde (Daire Başkanlıkları, Kütüphane, Yemekhane vb.) çalışmak için ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na aşağıda yazılı olan evraklarla bizzat gerçekleştireceklerdir.

 

Başvurular 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak olup, süre uzatılmayacaktır.

 

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
1. Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) (Başvuru formu ektedir)
2. 1 Adet Fotoğraf
3. Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro
4. Nüfus Kayıt Örneği
5. Ders Programı
6. Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)