Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 19-21 Kasım 2018 tarihlerinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne dış değerlendirme saha ziyareti gerçekleştirdi. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu’lun Bilecik dış değerlendirme komisyonunda; Prof. Dr. F. Esra Gençtürk (Komisyon Başkanı - Özyeğin Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Şenol Akın (Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Çetin Semerci (Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı), Doç. Dr. Börke Çiğdem Tunalı (İstanbul Üniversitesi) ve Hülya Kartal (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Danışmanı) yer aldı. 

 

Üç gün süren değerlendirmelerde; BŞEÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun yanı sıra, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterleri, Daire Başkanları, Müdürler, Müdür Yardımcıları, Merkez ve Birim Koordinatörleri, Akademik ve İdari personel ile öğrencilerle görüşmeler yapıldı.  Komisyon ayrıca BŞEÜ Danışma Kurulu üyeleri, Mezunlar Derneği, Mezun ve Kariyer Merkezi ve sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdi. Üniversiteyi dışarıdan bakan bir gözle değerlendirmeyi ve kuruma ayna tutmayı hedefleyen YÖKAK dış değerlendirme saha ziyareti, 21 Kasım 2018 tarihinde Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper Yıldırım’ın katıldığı ‘çıkış görüşmesi’ ile son buldu. 

 

YÖKAK’ın gerçekleştirdiği saha ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Rektör Taş, son derece olumlu bir değerlendirme sürecini geride bıraktıklarını ifade etti. YÖK’ün Türk üniversitelerinin kalite standartlarını yükseltme amacıyla çok önemli bir çalışmaya imza attığının altını çizen Rektör Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin gelişmesi adına özverili çalışmalarda bulunan tüm Üniversite personeline ve değerlendirme sürecine katılan YÖKAK’ın değerli akademisyenlerine teşekkür etti.