Yatay Geçiş yoluyla kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilere ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yedeklerin kesin kayıtları aşağıdaki tarihlerde kayıt hakkı kazanılan birimde yeni tarihli öğrenci belgesi, 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile şahsen yapılacaktır. Ayrıca yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt sırasında Üniversitemize teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday hakkından vazgeçmiş sayılır.  

Yedek adaylar: Boş kontenjanlar için sırası gelen yedek adayların kayıtları 05-06 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Yedek adayların sıralarını bizzat takip etmeleri gerekmektedir.