Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Coğrafya Bölümü ile Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği “Enerji Konuşalım” panelinde enerji verimliliği konusu ele alındı. Konuşmacı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci, Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emin Açıkkalp, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziya Söğüt ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Yılmaz’ın yer aldığı etkinliğin moderatörlüğünü Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Süheyla Yerel Kandemir üstlendi.

 

Fen Edebiyat Fakültesi E Blok Taner Zafer Koyuncu Konferans Salonunda gerçekleşen programın ilk konuşmacısı olan Doç. Dr. Mutlu Yılmaz, Türkiye’de ve dünyada giderek daha geniş bir kullanım alanı bulan yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir sunum yaptı. Yılmaz; ‘dünya kaynaklarına göre toplam birincil enerji arzı’, ‘Türkiye’de birincil enerji kaynakları üretim ve tüketimi’, ‘Türkiye’nin enerji potansiyeli’, ‘Türkiye’de rüzgar gücünden elektrik üretim potansiyeli’, ‘Türkiye toplam güneş radyasyonu’, ‘biyokütle enerjisi’, ‘hidrojen enerjisi’, ‘denizel enerji’, ‘yerli ve ithal kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam Türkiye enerji üretimi içindeki payı’, ‘dünyada elektrik üretimi’ ve ‘yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye kalkınması için önemi’ konularında dinleyicileri bilgilendirdi.

 

Panelistlerden Doç. Dr. Ziya Söğüt enerji verimliliği üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye’de enerji verimliliği konusunda birçok mevzuat ve yasal düzenleme olmakla birlikte, bu alanda yetişmiş insan, kaynak ve maliyet problemlerinin olduğunu söyledi. Ülkemizde elektrik taşıma hatlarındaki enerji kaybının 100 birimde yaklaşık %50-60 birim olduğunu belirten Söğüt, Türkiye’nin enerji ihtiyacının %74’ünü ithal ettiği düşünüldüğünde, bu kaybın büyüklüğünün daha net anlaşılabileceğini ifade etti. Konuşmasında küresel ısınmanın nedenlerinden de bahseden Söğüt, tüm dünyada sürdürülebilir enerji stratejilerinin geliştirildiğini ve ülkemizde özellikle sanayi alanında enerji verimliliğini artıracak çalışmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

Konuşmasında enerji-ekonomi ilişkisinden bahseden Prof. Dr. Aykut Ekinci, günümüzde enerjinin tüm dünyada ekonominin bir alt dalı olarak sayıldığını söyledi. Günümüz dünyasında enerjinin son derece önemli ve stratejik bir alan olduğunu ifade eden Ekinci, ekonominin gelişmesi için üretimi artırmak gerektiğini, üretimin en önemli girdilerinden birinin ise enerji olduğunu söyledi. Ekonomik büyümeyle enerji ihtiyacı arasında doğru orantı olduğunun altını çizen Ekinci, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltabilmek için öncelikle enerji verimliliğine dikkat etmemiz gerektiğini, daha sonra ise enerji alanında gelişme odaklı çalışmalar yapmamız gerektiğini vurguladı. 

 

Panelin son konuşmacısı olan Doç. Dr. Emin Açıkkalp ise enerji verimliliği, geri dönüşüm yolları ve yakıt pilleri konularında dinleyicileri bilgilendirdi. “Geleceğin yakıtı hidrojendir” diyen Açıkalp, “Genç araştırmacılara tavsiyem hidrojen ve enerji depolama konularında çalışma yapmaları. Çünkü bu yeni alanlarda elde edecekleri çalışma sonuçlarını yurtdışına satabilirler.” dedi. Enerji depolama yöntemleri, enerjide kayıp önleme yolları, atık sıcak sulardan nasıl faydalanılabileceği gibi konularda detaylı bilgiler veren Açıkkalp, enerji verimliliğini artırmak için öncelikle enerji depolama sorununun çözülmesi gerektiğini, daha sonra ise ‘yerinde üretim ve yerinde kullanım’ sisteminin devreye girmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

 

İlgiyle takip edilen etkinlik, BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taner Kılıç ve Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman’ın konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.