Üniversitemizin paydaşı olduğu ‘Eco-Friendly Farming For Future’ (Gelecek için Çevre Dostu Tarım) isimli AB projesinin kapanış töreni, 23 Ocak 2020 tarihinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene Üniversitemizi temsilen Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük ve Proje yürütücülerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Dandıl katıldı. 

 

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2017 yılı Erasmus+ Programı KA-202 Yenilik Geliştirme Alanında Stratejik Ortaklıklar başlığı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansının desteği ile yürütülen Projede Üniversitemizle birlikte; Bilecik Valiliği, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Sloven Ziraat ve Ormancılık Enstitüsü, İspanya Granada Tarım Çiftçileri Birliği, Portekiz Centro Operasyonel ve Teknoloji Merkezi (COTR) ve Hırvatistan Tarım Bakanlığı Tarımsal Danışmanlık Merkezi yer aldı. 

 

Töreninde sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Emre Dandıl, proje kapsamında toprak ve su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir kullanımını sağlanması amacı ile sulama, gübreleme ve zirai mücadele gibi tarımsal uygulamaların çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle yapılmasının sağlanması için çiftçi ve teknik elemanlara yönelik ortak bir müfredat hazırlandığını ve eğitim modülü oluşturulduğunu söyledi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak projenin web sitesini ve eğitim modüllerini hazırladıklarını ayrıca Projenin ihtiyaç analizini yaptıklarını belirten Dandıl, Projenin Bilecik’in tarımsal üretimine ve tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. 

 

Törende konuşan Bilecik Valimiz Sayın Bilal Şentürk ‘Gelecek için Çevre Dostu Tarım'’ projesinin anlamlı bir proje olduğu vurguladı. Bilecik’in bir sanayi kenti olduğu kadar tarım alanında da Türkiye’nin sayılı illerinden biri olduğunu hatırlatan Şentürk, tarım arazilerini kullanırken geleceği düşünmek zorunda olduğumuzu söyledi. “Toprak bizim için çok önemli bir servet.” diyen Şentürk, toprağı korumanın ve kirlenmeden gelecek nesillere taşıyabilmenin önemli bir görevimiz olduğunu ifade etti. Tarımla uğraşan kişilerin bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Şentürk, bunun bir projeyle başlayıp bitecek bir konu olmadığını söyledi ve edinilen bilgilerin sahaya aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Vali Şentürk konuşmasına, tarımdan elde edilen gelirle bu gelirin sürdürülebilirliği arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini de ifade ederek son verdi.