Öğrencilere ön lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, (açılması halinde) yaz okulu hariç dört akademik yıl ve sekiz yarıyıldır. 2016 yılı ve daha önceki yıllarda Üniversitemiz ön lisans programlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin aşağıdaki duyuru ve uygulama esaslarına dikkat etmeleri mağdur olmamaları açısından önemlidir.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin c fıkrası uyarınca, Meslek Yüksekokullarında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami öğrenim süresini tamamlamış olan öğrencilere (2016 ve önceki yıllarda girişli öğrenciler) 20-26 Temmuz 2020 ile 31 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihleri arasında yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları ve sınava girmek için başvurmaları şartı ile FF ve YZ notu aldıkları bütün dersler için uzaktan öğretim yoluyla iki ek sınav hakkı verilir ve bu sınavlar için mazeret sınavı açılmaz.

 

Bu öğrencilerden azami süre sonunda ek sınavlara girmeden başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı verilecektir. Ek sınavlara girmeden veya girdikten sonra, yukarıda belirtilen yarıyıl sınavlarına girme haklarını kullanırken veya kullandıktan sonra mezun olmak için tek ders sınav hakkı olmayan dersler dışında bir dersi kalanlara sınırsız olarak bu dersten açılacak yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı verilecektir.

 

Ayrıca izlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu hâlde en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilecektir.

 

Öğrencilerin 22 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında akademik danışmanlarına başvurması gerekmektedir. Akademik danışmanları tarafından azami durum ve hakları seçildikten sonra öğrencilerin öğrenci bilgi sistemi üzerinden “Azami Süre Hak Başvuru” butonuna tıklayarak haklarını kontrol etmeleri ve “Kaydet” butonuna tıklamaları gerekmektedir. Öğrencilerin daha sonra “Form Al” butonuna tıklayarak “Azami Süre Başvuru Formu” çıktısını almaları ve formu imzaladıktan sonra akademik danışmanlarına e posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Öğrenciler seçilen hak ile ilgili bir sorun olması halinde akademik danışmanlarıyla iletişim kurabilirler.

 

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans Öğrencilerinden ilişiği Kesileceklerle ilgili Usul ve Esaslar ile Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Yapılacak Ek Sınavların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslara ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.