Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR Rektör
Prof. Dr. İlhami YURDAKUL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Cihan DARCAN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hanife MUT Seçilmiş Üye