Prof. Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hanife MUT Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cihan DARCAN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İbrahim TAŞ İslami İlimler Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Oğuz ARSLAN Seçilmiş Üye