Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR Rektör
Prof. Dr. Mustafa KOYUN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İlhami YURDAKUL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Harun TUNÇEL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Kadir SEVİM Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet KURBAN Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İsmail Hakkı İŞÇAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hasan YAMIK Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hanife MUT Seçilmiş Üye