Prof.Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof.Dr. İbrahim TAŞ Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Dursun HAZER Rektör Yardımcısı - İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Nurgül ÖZBAY Rektör Yardımcısı - Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. İbrahim TAŞ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. İbrahim TAŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Bülent YILMAZ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Abdulhalik BAKIR Seçilmiş Üye
Prof.Dr. Şeref SOYLU Seçilmiş Üye
Prof.Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK Seçilmiş Üye