Anasayfa KVKK
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Kişisel Verileri Koruma Kanunu
18 Nisan 2020 Cumartesi

1- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

2- Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

3- Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Genel Aydınlatma Metnine ulaşmak için tıklayınız.

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.