BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı

Eylem ÖNAL

Ünvanı

YardımcıDoçent Doktor

Birimi

Mühendislik Fakültesi

Doğum Yeri

Kütahya

Doğum Tarihi

26.07.1975

E-Posta

eylem.onal

@bilecik.edu.tr

Web Adresi

 

 

EĞİTİM DURUMU

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Kimya Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

2000

Doktora / S.Yeterlilik

Kimya Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

2007

Doç. / Prof.

 

 

 

 

ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksek Okulu

1999-2007

YardımcıDoçent Doktor

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü

2008-

 

 

 

Bölüm Başkanı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve proses Mühendisliği Bölümü

2009-

 

VERMİŞ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl)

Dönemi

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Bahar

Teknik Proje II

4

10

Bahar

Kimya

4

18

Güz

Genel Kimya

4

160

Güz

Mühendislik Termodinamiği

3

27

Güz

Teknik Proje I

4

10

Bahar

Isıl İşlemler 

3

25

Bahar

Kimya Mühendisliği Termodinamiği

3

28

Bahar

Katı Yakıt Dönüşüm Teknolojileri

3

3

Güz

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2

7

Güz

Analitik Kimya Lab.

3

25

 

 

 

TEZ YÖNETİMİ

Yüksek Lisans

Konu

Tez Sahibi

Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

Konu

Tez Sahibi

Yıl

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Tezler

Derecesi

Konu

Yıl

Yüksek Lisans

Tütün Tarla Atıklarından Yapay Yakıt Üretiminin Araştırılması

 

2000

Doktora

Farklı Biyokütlelerin ve Bunların Sentetik Polimerlerle Birlikte Pirolizi, Elde Edilen Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi

2007

 

 

 

Projeler

Projenin Adı

 Projedeki Görevi

Görev Süresi

Yıl

Tütün Tarla Atıklarından Yapay Yakıt Üretimin Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.

 

 

Proje Araştırmacısı

1yıl

2000

Farklı Biyokütleler ile Sentetik Polimer Karışımlarının Birlikte Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin Özelliklerinin Belirlenmesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.

 

Proje Araştırmacısı

2yıl

2007

Şerbetçiotu Tarla Atığından (Humulus lupulus L.) Elde Edilen Aktif Karbonla Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Giderimi Bilecik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.

 

Proje Yöneticisi

1 yıl

2010-devam ediyor

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PÜTÜN,A.E., ÖNAL,E., UZUN,B.B.,ÖZBAY,N., "Comparison between the “slow” and “fast” pyrolysis of tobacco residue"

Industrial Crops and Products, Volume: 26 Issue: 3 Pages: 307-314 Published: OCT 2007

 

Pütün A. E., N.Özbay, E.P.Önal, E. Pütün “Fixed-Bed Pyrolysis of Cotton Stalk for Liquid and Solid Products” Fuel Processing Technology,

86,1207-1215,2005

 

EYLEM P. ÖNAL B, BAŞAK BURCU UZUN, AYŞE EREN PÜTÜN, "Steam pyrolysis of an industrial waste for bio-oil production ",

Fuel Processing Technology 92, 879–885,2011

 

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, ‘’Tütün Tarla Atıklarının Hızlı Pirolizi’’, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi,86(2),557-564,2009

Önal E., Yarbay R.Z., "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Geleceği", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,

(18) 77-96, 2010

 

 

Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri

ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, UZUN B.B., E.PÜTÜN,

''Influence of Pyrolysis Environment on Almond Shell Pyrolysis''17th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis Symposium,21-27May, Budapest, 2006

ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, UZUN B.B., E.PÜTÜN,''Bio-Fuels Via Slow Pyrolysis Of Industrial Waste'' World Renewable Energy Congress, 19-25 August, Florence,2006

ÖNAL E., UZUN B.B., PÜTÜN E., PÜTÜN A.E., ''Co-Pyrolysis Of Biomass and HDPE (High-Density Polyethylene)”, Energex 2007 Congress, 26-30 November, Singapore, 2007.

ÖNAL E., UZUN B.B., PÜTÜN E., PÜTÜN A.E.,

''Co-Pyrolysis of biomass and HDPE (High-Density Polyethylene) waste” 18 th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis Lanzarote - Canary Islands. May 18-23, 2008

Önal E., A.E.Pütün, Özbay N. ,''Tütün Tarla Atıklarının Pirolizine Isıtma Hızının Etkisi''Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,

Ege Üniversitesi, İzmir, 07/09/2004

 

PEHLİVAN (ÖNAL) E., ÖZBAY, N., PÜTÜN, A.E.,

“Yapay SıvıYakıt Üretimi İçin Tütün Tarla Atıklarının Borusal Reaktörde Pirolizi”, UKMK-V , Ankara Üniversitesi,Ankara, 02/09/2002

 

PEHLİVAN. (ÖNAL) E, A. PÜTÜN,ÖZBAY N.,E. PÜTÜN “Tütün Bitkisi Atıklarından Hızlı Piroliz Yöntemiyle Yapay sıvı Yakıt Üretimi”,

UKMK-IV , İstanbul Üniversitesi, Avcılar İstanbul, 05/09/200

Önal E., A.E.Pütün, “ Badem Kabuklarının Sabit Yataklı Reaktörde Yavaş Pirolizi’’ Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,

İnönü Üniversitesi, Malatya, 28/08/2008

 

ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, “Investıgatıon Influence Of Steam On The Pyrolysıs Potato Skin’’,

Nuclear and Renewable Energy Sources Conference with International Participation, 28-29th September 2009,Ankara.

Önal E., A.E.Pütün, “Patates Kabuklarının Pirolizinde Sürükleyici Gaz (N2)

Akış Hızının Etkisi ve Sıvı Ürün Karakterizasyonu ’’ Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010

Önal E., Yarbay R.Z., “Biomass Energy in Turkey”, 10th International Biomass Energy in Turkey”, 
10th International Conference on Clean Energy(ICCE-2010), Famagusta, North Cyprus, 15-17 September, 2010.

Özge Çepelioğullar, Eylem Önal, Ersan Pütün, Ayşe E. Pütün,  "Utilızation of a biıo-char as low cost adsorbent for removal of heavy metal ions from aqueous solutions,Carbon2011, Nice Carbon, Nice Life, July 24-29, ECUST, 2011.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar

Pütün A. E., N.Özbay, E.P.Önal, E. Pütün “Fixed-Bed Pyrolysis of Cotton Stalk for Liquid and Solid Products” Fuel Processing Technology, 86,1207-1215,2005

 

1-Title: The study of fluidization fast pyrolysis of straw based on the biomass entrained flow gasification Author(s): Li D, Hao DL, Guo Q, et al. Source: ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING   Volume: 4   Issue: 5   Special Issue: Sp. Iss. SI   Pages: 793-799   Published: SEP-OCT 2009 
2- Title: Synthetic fuel production from tea waste: Characterisation of bio-oil and bio-char
Author(s): Uzun BB, Apaydin-Varol E, Ates F, et al.
Source: FUEL   Volume: 89   Issue: 1   Pages: 176-184   Published: JAN 2010
3-Title: Synthetic fuel production from tea waste: Characterisation of bio-oil and bio-char
Author(s): Uzun BB, Apaydin-Varol E, Ates F, et al.
Source: FUEL   Volume: 89   Issue: 1   Pages: 176-184   Published: JAN 2010
4-Title: Synthetic fuel production from tea waste: Characterisation of bio-oil and bio-char
Author(s): Uzun BB, Apaydin-Varol E, Ates F, et al.
Source: FUEL   Volume: 89   Issue: 1   Pages: 176-184   Published: JAN 2010

 

4- Title: Pyrolysis characteristics of Oriental white oak: Kinetic study and fast pyrolysis in a fluidized bed with an improved reaction system
Author(s): Park HJ, Park YK, Dong JI, et al.
Source: FUEL PROCESSING TECHNOLOGY   Volume: 90   Issue: 2   Pages: 186-195   Published: FEB 2009

5.         Title: Valorization of cotton stalks by fast pyrolysis and fixed bed air gasification for syngas production as precursor of second generation biofuels and sustainable agriculture
Author(s): Kantarelis E, Zabaniotou A
Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY   Volume: 100   Issue: 2   Pages: 942-947   Published: JAN 2009


PÜTÜN,A.E., ÖNAL,E., UZUN,B.B.,ÖZBAY,N., "Comparison between the “slow” and “fast” pyrolysis of tobacco residue" Industrial Crops and Products, Volume: 26 Issue: 3 Pages: 307-314 Published: OCT 2007

 

1Title: The study of fluidization fast pyrolysis of straw based on the biomass entrained flow gasification
Author(s): Li D, Hao DL, Guo Q, et al.
Source: ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING   Volume: 4   Issue: 5 Special Issue: Sp. Iss. SI   Pages: 793-799   Published: SEP-OCT 2009

2-Title: Synthetic fuel production from tea waste: Characterisation of bio-oil and bio-char Author(s): Uzun BB, Apaydin-Varol E, Ates F, et al.
Source: FUEL   Volume: 89   Issue: 1   Pages: 176-184   Published: JAN 2010

3.         Title: Investigating the potential for energy, fuel, materials and chemicals production from corn residues (cobs and stalks) by non-catalytic and catalytic pyrolysis in two reactor configurations
Author(s): Ioannidou O, Zabaniotou A, Antonakou EV, et al.
Source: RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 13   Issue: 4   Pages: 750-762   Published: MAY 2009

 4.        Title: Pyrolysis characteristics of Oriental white oak: Kinetic study and fast pyrolysis in a fluidized bed with an improved reaction system
Author(s): Park HJ, Park YK, Dong JI, et al.
Source: FUEL PROCESSING TECHNOLOGY   Volume: 90   Issue: 2   Pages: 186-195   Published: FEB 2009

 

Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

 

KATILDIĞI SEMİNERLER – TARTIŞMALAR - BİLGİ ŞÖLENLERİ

Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010,Oturum Başkanlığı.

 

 

 

KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER

 

 

 

 

ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR

EDA-Endüstriye Deneyimi Artırma Çalışmaları, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ, Ankara, 1-15 Eylül 2006

EDA-Endüstriye Deneyimi Artırma Çalışmaları, Artema Eczacıbaşı Armatür Sanayi ve Tic.Aş., Bozüyük,Bilecik, 3-14 Eylül 2007.

 

 

 

ÖDÜLLER

Aldığı Ödül

Yıl