Uluslararası Sempozyum: Toplumun İnşasında Kur'an ve Sünnet