Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesinin yenilenmesinin ardından, BAP Komisyonu’nun 30.01.2017 tarih ve 2017/02 sayılı toplantı kararına istinaden Yönetim Kurulumuzun 02.02.2017 tarihli kararı ile; Genel Amaçlı Projelerin destek üst limiti 10.000 TL’den 12.000 TL’ye, Lisansüstü Tez Projelerinden; Yüksek Lisans destek üst limiti 10.000 TL’den 15.000TL’ye, Doktora destek üst limiti 10.000 TL’den 20.000 TL’ye ve Altyapı Projelerinin destek üst limiti 10.000 TL’den 100.000 TL’ye yükseltildi.

Ayrıca yeni proje formatı olarak; Teşvikli Destek Projelerinden; TÜBİTAK 1002 Eş Değerindeki Projelerin 20.000 TL, TÜBİTAK 3001 Değerindeki Projelerin 40.000 TL, Tematik Alan Projelerinden; TÜBİTAK 1002 Eş Değeri Projelerin 30.000 TL, TÜBİTAK 3001 Değerindeki Projelerin 60.000 TL, Tamamlayıcı Destek Projeleri yürütülen projelerde toplam meblağın %10’u oranında, Güdümlü Projelerin ise 400.000 TL üst limitle desteklenmesine karar verildi.