Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.