Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu alın teridir.