Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan, tarımsal uygulamaların oluşturduğu çevresel risklerin azaltılmasını, doğru sulama, gübreleme, zirai mücadele uygulamalarının benimsetilmesini ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlayan “Eco-Friendly Farming For Future" adlı AB projesi, 2017 Yılı Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Programı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar kapsamında kabul edildi. Tüm ortaklarının katkısıyla hazırlanan proje ön değerlendirmeyi geçerek 206 proje arasına kalmasının ardından, bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan inceleme neticesinde kabul edilen 26 proje arasına girerek Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 149.097,00 Avro hibe almaya uygun bulundu.

Üniversitemizin de ortaklarından birisi olduğu projenin üniversitemiz adına yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Dandıl yapacak. Ayrıca projede diğer ulusal ortaklar Bilecik Valiliği ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olup; Sloven Ziraat ve Ormancılık Enstitüsü (Slovenya), Granada Tarım Çiftçileri Birliği (İspanya), Centro Operasyonel ve Teknoloji Merkezi COTR (Portekiz), Tarım Bakanlığı Tarımsal Danışmanlık Merkezi (Hırvatistan) ise yabancı ortaklar olacak.

Proje kapsamında yerel ve yabancı paydaşlar ile ortak sorunlar tespit edilecek ve bunlara çözümler üretilecek, çiftçi ve teknik personelin eğitimi konusunda kullanılmak üzere ortak müfredat ve e-eğitim modülleri oluşturulacak. Bunun yanında ilimizde uluslararası toplantılar, ortak arazi incelemeleri, ulusal konferanslar yapılacak; Yalova ilinde bölgesel ve Ankara'da ise ulusal proje tanıtım toplantıları düzenlenecek olup, proje ile ilimizin ve tarımsal üretiminin tanıtımına da katkı sağlanacak.