31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla COVID-19 küresel salgını dolayısıyla Üniversite öğrencileri için kayıt dondurma hakkı verilmiştir. Üniversitemizde ön lisans ve lisans düzeyinde kayıtlı olup öğrenim gören öğrenciler, 01  Haziran  2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabileceklerdir. Kayıt dondurulan süre öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.

 

Kayıt dondurmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Akademik İzin Dilekçesini çıktı alarak imzaladıktan sonra e posta yoluyla kayıtlı oldukları akademik birimin resmi e posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Akademik İzin işlem sürecini anlatan doküman ekte sunulmuştur.