Yaz okulunda öğrenci, açılmayan dersler yerine açılması kesinleşen derslerden en çok dört derse kayıt sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, öğrenci açılması kesinleşen dersi bırakamaz. Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler kapanan dersler yerine başka dersler seçmek istedikleri takdirde 10 Temmuz 2020 Cuma günü açılan derslere danışmanlarıyla iletişime geçerek kayıt yaptırabilirler. Ayrıca öğrencilerin yatırması gereken ücreti yatırmamaları durumunda seçtikleri dersler 10 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimi itibariyle silinecektir.

 

Yaz okulunda dersler uzaktan öğretim yoluyla her ders saati için en az 35 en fazla 45 dakikalık canlı ders şeklinde yürütülecektir. Öğrenciler canlı dersleri takip edebilecekleri gibi sonradan videoları izleyebileceklerdir.

 

Öğrenciler teorik derslerin % 70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Canlı dersleri takip eden veya sonradan videoları izleyen öğrenciler tespit edilerek öğrencilerin derslere devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından takip edilecektir.

 

Yaz okulu kayıt duyurusuna ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu akademik takvimine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu ücretlerine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu ücretleri tahsilat rehberine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu öğrenci ders seçme bilgi dokümanına ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulunda açılan derslerin listesine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulunda kapanan derslerin listesine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.