Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Üniversitemiz İle Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Arasında Akademik/Bilimsel İş Birliği Protokolü İmzalandı
02 Şubat 2024 Cuma
Üniversitemiz İle Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Arasında Akademik/Bilimsel İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz İle Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında 2 Şubat Cuma günü Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)  üzerinden gerçekleştirilen canlı bağlantı ile Akademik/Bilimsel İş Birliği Protokolü imzalandı.

 • Tarafların akademik birimlerde (fakülte, enstitü, yüksekokul vb.) yürütülen eğitim ve öğretim sürecini iyileştirmek ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek için ortak faaliyetleri,
 • Kongre, fuar, seminer ve sempozyumların, karma sergi ve atölye çalışmalarının, kısa süreli kursların, eğitimlerin ve karşılıklı ilgi alanlarındaki diğer etkinliklerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Karma sergi ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerde yer alan eserlerin üniversite koleksiyonlarına dahil edilmesi,
 • Atölyelerde kullanımda olan ders materyallerinin (büst, torso, anatomi modelleri vb.) paylaşılması, değişimi ve gerekli hallerde kopya edilmesi,
 • Fikri mülkiyet haklarının korunması kaydıyla, bilimsel olarak açık bilgi ve yayınların değişimi,
 • Bilimsel dergilerde ortak yayınlar,
 • Akademik programların, müfredat ve ders programlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Ortak proje ve programların uygulanması,
 • Akademik ve idari personel değişimi,
 • Lisans ve lisansüstü programlarında, öğrencilerin ve araştırmacıların değişimi,
 • Lisansüstü programlarının geliştirilmesi gibi konularda iş birliğini kapsayan protokol Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Rektörü Prof. Natiq Aliyev tarafından imzalandı.
Galeri
...
...