Öğrencilerimize Duyurulur
20 Şubat 2023 Pazartesi

Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının 17.02.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlara istinaden; eğitimlerine "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden programlardaki (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Veterinerlik, Mühendislik vb) öğrenciler ile öğretmenlik uygulamasını alacak öğrencilerin bu eğitimlerinin yüz yüze diğer derslerin teorik saatlerinin uzaktan öğretim yoluyla ekte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesine, uygulama kısımlarının ise ileri bir takvime bırakılmasına ve eğitim öğretime 20 Şubat 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda detayları verilen akademik birimlerde eğitim-öğretim süreçleri yüz yüze gerçekleştirilecek olup öğrencilerimizin bu çerçevede hazırlıklarını yapmaları önem arz etmektedir.

 

Birim/Bölüm Dersler Birim/Bölüm Dersler
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi N.Ö. Sağlık Kurumları Yönetiminde Mesleki Uygulama
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi N.Ö.  Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet N.Ö. Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama II
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik N.Ö. Hemşirelik Esasları II
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Klinik Uygulama II
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi N.Ö. Özel Eğitimde Uygulama
Okul Öncesi Uygulamaları II
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi İ.Ö. Özel Eğitimde Uygulama
Okul Öncesi Uygulamaları II
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım N.Ö. Mesleki Uygulama II
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri N.Ö. Ameliyathane Uygulama I
İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler N.Ö. Öğretmenlik Uygulaması II (Pedagojik Formasyon)
Mühendislik Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim
Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim

 

Özel Öğrenci

Birinci derece yakınları depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerimizden yüz yüze eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde,

Birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu illerdeki üniversitenin eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine,

Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine,

Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine,

Özel öğrencilik taleplerinin, başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıç tarihi dikkate alınarak, eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına,

Akademik İzin

Üniversitemizde kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin Üniversitemizce bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

Detaylı bilgi için tıklayınız.