Akademisyenlerimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
16 Kasım 2022 Çarşamba

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD Öğretim Elemanı Doç Dr. Ali Taghizadehghalehjoughi’nin yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka Genç ve Dr. Öğr. Üyesi Damla Gül Fındık’ın araştırmacı olarak görev aldığı ‘Glioblastoma (Gbm) Tedavisinde Aktif Hedeflendirilmiş Eksozomal Sistem Tasarımı ve in vitro (Tek Hatlı ve Ko-Kültür Modellerde) Değerlendirilmesi’ başlıklı ve 222S181 no’lu 3501 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür. 2024 yılında tamamlanması planlanan 598.276-TL bütçeli projenin deneylerine kısa süre içerisinde başlanacaktır. Projede, Eksozomal ilaç taşıyıcı sistem tasarlanması ve hedefe yönelik yeni nesil kanser tedavi ajanlarının tek ve ko-kültür olarak kullanımları glioblastoma hücrelerinde araştırılacaktır. Eksozomal ilaç taşıyıcı sisteminin başarılı olması, glioblastoma ve potansiyel olarak diğer kanserler için yeni bir tedavi stratejisi ortaya çıkması bakımından önemlidir. Çalışmadan elde edilecek bulguların, gelecekteki klinik deneylere bir ön veri oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Proje çıktılarının ayrıca, ülkemizin ve üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sağlaması ve uluslararası literatüre kazandırılması hedeflenmektedir.

Hocalarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.