Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
01 Temmuz 2024 Pazartesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED)'nin 2025 yılı Şubat ayında Filistin konulu (Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri kapsamında) bir özel sayısının yayımlanması planlanmaktadır. Bu bağlamda, dergide yayımlanması amacıyla 15 Aralık 2024 tarihine kadar makale, akademik ve bilimsel çalışma kabul etmektedir. Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed adresinden ulaşabilirsiniz.