Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması
11 Haziran 2024 Salı

Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başlatılan yarışmaya, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris internet sitesi üzerinden 15 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet yoluyla sisteme giriş yaparak ücretsiz çevrimiçi patent başvurusu yapmak suretiyle yarışmaya katılabileceklerdir.

Üniversite öğrencileri tarafından yapılacak patent başvuruları, seçkin bir jüri tarafından belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. 2025 yılında düzenlenecek olan ve tensipleri halinde Sayın Bakanımızın da katılım sağlayacakları Ödül Töreninde yarışmanın birincisine 100.000.- TL, ikincisine 80.000 TL.-, üçüncüsüne 60.000.- TL, dördüncü ila altıncısına 50.000.- TL, yedinci ila onuncusuna 40.000.- ve on birinci ila yirmincisine 30.000’er TL olmak üzere toplamda 850.000.- TL ödül verilecektir.

Ayrıca dereceye giren başvuru sahiplerinin buluşlarını tanıtmalarını teminen ulusal ve uluslararası buluş fuarlarına katılım imkanı sağlanacaktır.