Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Çanakkale Üniversitesi Onsekiz Mart Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Duyurusu
24 Haziran 2024 Pazartesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunlarının kariyer gelişimlerini takip edebilmek, mezunlar arasında sürdürülebilir etkili bir iletişim ağı oluşturmak, iş birliklerini geliştirmek, mezunlarımızı duyuru ve etkinlikler hakkında bilgilendirebilmek ve mezun oldukları programların iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek için Mezun Bilgi Sistemi oluşturmuştur. Sisteme https://mis.comu.edu.tr/ adresdinden ulaşabilirsiniz.