Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisinin İlk Sayısı Yayımlandı
12 Mayıs 2023 Cuma

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (BŞEÜ-SBFD) ilk sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseusbfd/issue/76586 adresinde online olarak yayımlanmıştır. Türkçe ve İngilizce çalışmaları kabul eden BŞEÜ-SBFD, Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda üç sayı şeklinde yayımlanan, uluslararası hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. Uluslararası indekslerde taranan BŞEÜ-SBFD, sağlık bilimleri alanında güncel klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu, editöre mektup türünde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmalar kabul etmektedir. Dergi ile ilgili detaylı bilgilere https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseusbfd adresinden ulaşılabilmektedir.