15.10.2019 Tarihinde Yapılan Sürekli İşçi Mülakat Sonucu Duyurusudur.

 

- Sürekli İşçi Hizmetli (Engelli) Mülakat Sonuçları için tıklayınız.

- Sürekli İşçi Şoför Mülakat Sonuçları için tıklayınız.

 

Mülakat sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan asıl adayların aşağıda belirtilen belgeleri 18.10.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına 2 nüsha halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

- Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız. (2 adet, bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.)

- Fotoğraf (2 adet)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 adet)