Tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız

UZEM Kullanım Kılavuzu

 

 

 

-ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRMESİ-

 

Değerli Öğretim Elemanlarımız!

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (COVID-19) ile mücadele programı çerçevesinde eğitimin aksamaması için Üniversitemizin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki tüm eğitim-öğretim süreçlerinin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Uzaktan Öğretim Yoluyla yürütülmesi Üniversitemiz Senatosu’nun 19.03.2020 tarihli ve 238/1 sayılı kararı ile duyurulmuştur. Bu karar kapsamında Üniversitemiz Öğretim Elemanları için Uzaktan Öğretim Sisteminin Kullanımı ve Derslerin İşlenişi hakkındaki çerçeve aşağıdaki kapsamda olacaktır.

1.    23 Mart 2020 tarihinden itibaren 6. haftadan başlayacak şekilde tüm dersler (hazırlık sınıfları ve TÖMER dahil) uzaktan öğretim yoluyla Üniversitemizin halen kullanmakta olduğu Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden video ve dijital içerik paylaşımları ile asenkron (eş zamanlı olmaksızın) verilecektir.

2.    Üniversitemizin tüm programlarında yer alan derslerin teorik kısımları uzaktan öğretimle yürütülecek; varsa uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilecektir.

3.    Daha önce http://sofra.bilecik.edu.tr sistemi üzerinden LDAP kaydı açmamış personelimizin paylaşılan dokümanlar üzerindeki akışı takip ederek kayıtlarını oluşturması gerekmektedir.

4.    Sisteme giriş ve kullanım ile ilgili bilgilendirmeye duyurular üzerinden paylaşılan doküman ve videolar ile ulaşılabilecektir.

5.    Üniversitemiz bünyesindeki bütün derslerin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürütülecek olmasından Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü ve Ortak dersler için ayrı ayrı uzaktan eğitim sistemi kurulmuş olup öğretim elemanlarının http://uzem.bilecik.edu.tr adresini kullanarak ilgili sistemlere giriş yapmaları sağlanacaktır.

6.    Akademik personelimiz uzaktan eğitim sistemine üniversitemizin kurumsal e-posta hesabı kullanıcı adı ve şifresi ile girebileceklerdir.

7.    Bu süreç dahilinde tüm ders notları ve video içerikleri dersi veren öğretim elemanları tarafından sisteme eksiksiz olarak yüklenecektir.

8.    Derslerde asenkron olarak yüklenecek olan videoların hazırlanmasında belirlenen program dahilinde UZEM altyapısındaki video kayıt platformu kullanılacaktır ve Video çekimi için her öğretim elemanı kendi programına OBS üzerinden erişebilecektir. Öğretim elemanlarımızın derslerinin video çekimlerini kendileri için belirlenen zaman diliminde yapması sistemin hatasız işletilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Uzaktan Öğretim Sistemi dışında resmi olmayan başka ortam ve araçlarla video çekimi yapılmamalıdır. 

9.    Derslerin Video kayıtları 20 dakikayı geçmeyecektir. Sunumlar ve diğer e-materyallerin PDF formatında öğretim elemanı tarafından yüklenmesi zorunlu olup her bir dosyanın boyutu en fazla 20 MB olacaktır.

10.    Video çekimlerinde sorun yaşanmaması için Öğretim Elemanlarının bant genişliğinin yüksek olmasından dolayı üniversitemizdeki ofislerini kullanmaları yerinde olacaktır. Yerleşkeler dışından yapılacak olan ders çekimlerinde minimum yüklemem hızının 2 MB ve üstü olması gerekmektedir. 

11.    Derslerin değerlendirilmesi için yapılacak sınavların işleyişi sürece göre planlanacaktır.

12.    Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sisteminin kullanımı ile ilgili gerekli uzaktan eğitim sistemi kullanım kılavuzu ve örnek bir ders video kaydı (http://w3.bilecik.edu.tr/uzem/lmsuzaktan-ogretim-sistemi/ornek-canli-ders/) ekte paylaşılmıştır. Ayrıca 22 Mart 2020 tarihinde saat 14:00’da tüm öğretim elemanlarımız için uzaktan eğitim sistemi üzerinde eğitim düzenlenecektir. Bununla ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır ve sistem üzerinde istenilen zamanda ulaşılabilir olacaktır.

13.    Uzaktan eğitim ile devam eden süreçte dersleriniz ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızın çözümü için biriminizde görevlendirilmiş olan koordinatörlere ulaşmanız yeterli olacaktır.

14.    Derslerin video çekimleri için gerekli/yeterli donanımı olmayan Öğretim Elemanlarımız UZEM’de bulunan 2 adet stüdyoyu randevu alarak kullanabilecektir. Yoğunluğun ve mevcut şartların dikkate alınarak Öğretim elemanlarının planlarını ona göre yapması yerinde olacaktır ve stüdyoların gereksiz yere kullanılmaması beklenmektedir.

15.    Ders materyalleri her hafta için ilgili tarihlerde sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir.

16.    Öğretim Elemanlarının ders işleyişleri ile ilgili raporlar UZEM tarafından alınarak birimlere gönderilecektir.

17.    Lisansüstü programlardaki yeterlik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının nasıl yapılacağı ile ilgili prosedürler ilerleyen süreçte ayrıca duyurulacaktır.

18.    Öğrencilerin derse devamı/devamsızlığı ile ilgili kararlar daha sonra açıklanacaktır.

19.    Üniversitemizde uzaktan öğretimle yürütülen YÖK’ün 5i ortak dersleri (ATA102, TRK102, ENG102 ve ENF101) 23 Mart 2020 tarihinden itibaren önceki süreçte olduğu gibi yürütülmeye devam edecektir.

20.    Derslerin video kaydı sırasında YÖK 5i Ortak Derslerinin sunucusu hariç diğer sunucularda, Mozilla Firefox internet tarayıcısının son sürümünün kullanılması UZEM tarafından önerilmektedir.

Bu süreci mümkün olduğunca verimli geçirmek adına sizlerin bilgi sahibi olmanızı sağlayacak duyuruları ve işleyiş yönergelerini takip etmeniz büyük önem arz etmektedir. Olağan üstü bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi siz değerli Öğretim Elemanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde planlamaya ve yürütmeye devam edeceğiz.