Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Duyuru
02 Ocak 2023 Pazartesi

Üniversitemiz öğretim elemanlarının, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik olarak 04 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapacakları söz konusu akademik teşvik başvurularının https://atosis.bilecik.edu.tr/ adresinde yer alan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) üzerinden kadrolarının bulunduğu ana bilim dalı bünyesinde oluşturulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna elektronik olarak yapılacaktır.

Araştırmacıların başvuruda kullanacakları faaliyetlerini YÖKSİS Sistemine işlemeleri, mevzuat gereğince zorunludur. Öğretim elemanlarının YÖKSİS Başvuru Formunu pdf formatında bilgisayarlarına indirmeleri gerekmektedir. Akabinde Üniversitemize ATÖSİS üzerinden yapılacak başvuruda YÖKSİS sisteminde oluşturulan başvuruda yer alan faaliyet kayıtları YÖKSİS’ten çekilerek hazır liste olarak öğretim elemanlarının kişisel alanlarına getirilecek ve öğretim elemanları ilgili faaliyetler için gerekli kanıtlayıcı belgelerini ve YÖKSİS Başvuru Formunu ATÖSİS’e yüklemek suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Akademik faaliyetlere yönelik kanıtlayıcı belgeler başvuru aşamasında ATÖSİS sistemine yüklenecek olup, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yalnızca aşağıdaki belgeler imzalı olarak teslim edilecektir.

  • YÖKSİS Başvuru Formu
  • ATÖSİS Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu

Başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından değerlendirilecek olup ilgili komisyon üyelerinin, bahse konu değerlendirmenin yapılacağı sisteme erişim sağlayabilmeleri için gerekli yetkilendirme ve tanımlamalar Rektörlüğümüzce yapılmıştır. İlgili komisyonların, başvuruların değerlendirmesine ilişkin hazırlayacakları raporlar gerek ATÖSİS üzerinden elektronik ortamda, gerekse de üyelerce imzalanmış ıslak imzalı olarak bağlı bulundukları dekanlık veya müdürlük aracılığıyla Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere Rektörlüğümüz Strateji Daire Başkanlığına gönderilecektir.

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, birimlerden gelen ilgili raporları değerlendirerek sonuçları ilan edecektir. İlan edilen sonuçlara yönelik olası itirazlar da Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacaktır.

Teşvik başvuruları ve değerlendirme süreçlerinin, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ile Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen ilgili usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlara ATÖSİS sistemindeki Yardımcı Bilgiler/Formlar menüsünden de ayrıca ulaşmak mümkün olacaktır.

Başvuru, değerlendirme ve itiraz süreçleri ile ilgili olası sorular ve teknik destek talepleri yalnızca akademiktesvik@bilecik.edu.tr adresi üzerinden e-posta bildirimleri ile kabul edilecek ve gerekli dönüşler sağlanacaktır.

 

 

 

EK

1-Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esasları İçin Tıklayınız.

2-Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi İçin Tıklayınız.

3-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği İçin Tıklayınız.